Đại học Thái Nguyên là một trong 05 Đại học của Việt Nam thực hiện theo mô hình Đại học hai cấp, được giao trọng trách là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn. Đồng thời, Đại học thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của vùng trung du, miền núi phía Bắc.

 

Hiện nay Đại học Thái Nguyên có gần 3.600 cán bộ viên chức với trên 2.400 cán bộ giảng dạy, trong đó có 106 GS và PGS; 320 tiến sĩ; 1.135 thạc sĩ; 472 nghiên cứu sinh và 636 người đang học thạc sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

 

Những năm qua, với vai trò là Đại học trọng điểm quốc gia có vị trí quan trọng ở khu vực phía Bắc, Đại học Thái Nguyên chủ yếu tập trung phát triển các ngành nghề đào tạo các bậc học từ Đại học trở lên. Đến năm 2011, Đại học tổ chức tuyển sinh trên 150 chuyên ngành đào tạo đại học với tổng chỉ tiêu đại học chính quy là 12.420 và cao đẳng chính quy là 1.890 chỉ tiêu. Công tác đào tạo sau đại học cũng không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, điều đó được phản ánh qua sự phát triển của các chuyên ngành đào tạo, ở quy mô tuyển sinh và quy mô học viên cao học thời gian qua. Năm 2011, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh ở cả 41 chuyên ngành với 1.570 chỉ tiêu, 19 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ với 50 chỉ tiêu; 320 chỉ tiêu đào tạo bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú.

 

Để phát triển và khẳng định thương hiệu, Đại học Thái Nguyên không ngừng triển khai và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế ở các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, Đại học Thái Nguyên đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo sinh viên nước ngoài và trao đổi sinh viên đi học tập ở các nước. Hiện nay, Đại học đang đào tạo gần 200 sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới.

 

Tất cả những nỗ lực trên phản ánh cam kết mạnh mẽ của Đại học Thái Nguyên trong quá trình cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín trong và ngoài nước.